Z Bohumína nás vyjelo osmnáct. V Rybniku nás vidělo pár fans Odry Wodzislaw, ale k nám do vlaku se neodvážili. Zato v Mikólowě nastupuje do vlaku asi stovka fans Ruchu Chorzów. Procházeli vlak, a když přišli k nám do vagonu, okamžitě po nich letělo několik lahví. Chorzówáci ustoupili a nás čekaly tři perné zastávky do Katowic. Na každé z nich vyběhlo na dvacet Chorzówáků a snažili se k nám dobít všemi prostředky (kameny, odpadkové koše, tyče, ... ). Do vagonu se však nedostali. V Katowicích nás čekalo 60 fans GKS a zástupy policie, která zabránila dalším potyčkám.

V souvislosti s 10. výročím tohoto webu jsme se pro vás rozhodli připravit novou rubriku, a to „Stalo se před 10 lety“, kdy vám pomocí starých čísel zinu Football Factory připomeneme chuligánskou scénu, jak před 10 lety vypadala. Football Factory však začlo vycházet už před 11 lety, tak prvních několik čísel půjde v rychlejším sledu, abychom se rychle dostali na už zmiňovaných 10 let. Ze starého čísla vybereme několik zajímavých článků, které znovu uveřejníme. Budete mít možnost prohlédnout si také celé číslo deset let starého Football Factory ve formátu PDF.
Poděkování za svolení patří majiteli časopisu Football Factory (vydání momentálně pozastavené), panu Č.N.L.

Additional information