Římské policejní ředitelství vydalo rozhodnutí zakazující veřejný pohřeb Fabrizia "Diabolika" Piscitelli. Udajně z "bezpečnostních" důvodů. Policejní ředitelství také určilo místo pohřbu, čas pohřbu (6 ráno) a dokonce i pohřební firmu. Pohřeb má proběhnout striktně za zavřenými dveřmi a přístupný pouze rodině, zakazující přístup jeho Fabriziovych nejbližších přátel. Proti tomuto rozhodnutí se tvrdě ohradila rodina zavražděného Diabolika. Sestra, Angela, oznámila, že pohřeb bude veřejný, a že použije všechny možné právní prostředky, aby tomu tak bylo. Zároveň napsala oficiální dopis adresovaný policejnímu řediteli a ministru vnitra v němž se odovolava na protiústavnost rozhdonuti citující několik článků Italské ústavy a žádá o okamžité odvolání rozhdonutí a konání pohřbu jehož se bude moc zúčastnit kdokoliv kdo Fabrizia znal. Podobně, dcera Ginevra apeluje, že její otec přes bahno které na něj házejí novinářů byl především lidská bytost, otec, syn, manžel, sourozenec, strýc a důležitá osoba pro mnoho lidí. Učast na pohřbu také samosebou požadují Irriducibili, kteří v Římě vylepili transparent hlásající "SMRT JE STEJNÁ PRO VŠECHNY...STEJNĚ TAK POHŘEB! DÁT SBOHEM FABRIZIOVI JE NAŠE PRÁVO!"

English:

Rome police headquarters prohibited public funeral of Fabrizio „Diabolik“ Piscitelli, allegedly for security reasons. Police also issued the place, time of the funeral (6 in the morning) and even the funeral company. The ceremony itself should be strictly behind the closed doors and available only to family members, not even Fabrizio‘s closest friends. His family strongly objected against this decision and his sister Angela stated, that the ceremony would be held publicly and she will use any legal actions possible to do so.

At the same time she wrote an official letter adressed to the police headquarters and secretary of internal affairs, in which she refered to unconstitutionality of the police statement, citing several articles of Italian constitution and demanding immediate withdrawal of the statement. She demands that the funeral shall be held publicly and everyone who knew Fabrizio can come and pay his final respects. In the same tone, his daughter Ginevra stated, that despite the effort of journalists to throw a dirt over memory of her father, he was first of all human being, father, son, husband, sibling, uncle and an important person for many people. Attendance on the ceremony is obviously demanded by Irriducibili, who hanged a sign in Rome saying: „DEATH IS SAME FOR EACH AND EVERY ONE OF US… SO IS THE FUNERAL! WE HAVE THE RIGHT TO SAY OUR LAST GOODBYE TO FABRIZIO!“

Additional information