Stalo se před: Arka Gdynia vs Petra Płock 20x20, výhra Arka Gdyna (fotky), rok 2002-2003 (??)

Additional information