Story ze zápasu Německa s Holandskem. Původně se plánovalo umístit na tribunu choreo z kartónu s textem „Vollgas“ (plná rychlost vpřed / plný plyn), ale na poslední chvíli bylo rozhodnuto nahradit toto slovo slovem „Volley“ (Volej /smeč). Říká se, že se organizátor této choreografie bál použít slovo „plyn“, protože kvůli pochybné minulosti Německa by mohlo dojít k nepochopeni.

Additional information