Střety hostů s pořadatelskou službou a policií 

Credit: @správce3

Additional information