close(x)

Článek bude před zápasem i během zápasu aktualizován, veškeré dění zde bude zaznamenáno.

Additional information