Fotoreport z dnešního derby který bude později aktualizován o oficiální fotky.

Gráfka SKS před derby:

Sparta Praha: V noci před derby se ve městě objevují židovská gráfka, která jsou bezprostředně opravena. JEDNO MĚSTO, JEDEN KLUB

DERBY

Additional information