Střet Delije vs policie při pochodu pod kyvadlem u pražské letné, kde došlo do potyček.

Additional information