V Itálii, konkrétně Hellas Verona, zavádí tzv. anti-rasistické skryté kamery, které budou nosit pořadatelé, aby odhalily zda fans nebučí či jinak nenapadají hráče jiných etnik.

Italské autority také plánují na EURO 2020 zavést zvukové radary, které budou schopný identifikovat jaké pokřiky kdo křičí. Jak vidno, tak na něco peníze v rozpadající se Itálii jsou.

Additional information