Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený správce3 (@hooligans.cz),

Členovi (anti)kofliktního týmu policie došly petardy či pyro, které se hodí na policii. Není problém, máme zásoby, stačí si říct...

ENG: On the video, the policeman give to the secret policeman pyrotechnics to provokate conflict. After that police attack on the protesters.

V první řadě bychom rádi oznámili, že do Prahy jsme rozhodně nejeli s vidinou nějakých výtržností ani páchání jakéhokoliv jiného protiprávního jednání. Uvědomujeme si, že situace v České republice je závažná a jakékoliv další problémy jsou zbytečné. I přesto si stojíme za tím, že konflikt nebyl vyvolán námi. Na rozdíl od pana Hamáčka ale přiznáváme svůj podíl viny, kdy jsme se zbytečně nechali vyprovokovat příslušníky PČR, a jsme si vědomi toho, že kdyby na demonstraci nebyla početná skupina aktivních fanoušků, možná by k situaci takových rozměrů nedošlo. Zároveň si však dovolíme poukázat na několik faktů, která by měla posloužit k objektivnějšímu pohledu na celou situaci.

Vědomi si veškerých opatření jsme oznámili svůj záměr svobodného pokojného shromáždění, většina aktivních fanouškovských táborů si odsouhlasila, že právě demonstrace je nejlepší způsob, jak poukázat na námi vytýkané problémy. I přesto, že jsme od začátku apelovali na pokojný průběh demonstrace, což je mimochodem i v našem oficiálním vyjádření, všechny ostatní strany se snažily vyvolat paniku prohlášeními v médiích, že se do Prahy jedou vyřádit „chuligáni a ultras” a ačkoliv jsme od začátku zveřejňovali body, se kterými nesouhlasíme, byli jsme mylně označováni za „popírače roušek”. Od samého začátku se nám všichni snažili házet klacky pod nohy, což potvrdila i Policie České republiky ve svém prohlášení, které večer po demonstraci zveřejnili - od začátku upozorňovali organizátorku, že se jedeme do Prahy „porvat”. I přesto všechno jsme se do Prahy rozhodli vydat a ukázat, že to tak není.

Den akce pro nás znamenal překvapení v podobě zástupů policie na cestách, nádražích, několika osobám z našeho prostředí od rána stála pod domem kriminální policie. Během cesty jsme byli zdržováni, odstavováni, auta byla prohledávána psy. Během této „preventivní akce” v režii policie bylo zabaveno několik „zbraní”, které osoby měly v autech. Mimo jiné se jednalo například o vercajk, který vozil jeden z automechaniků v kufru či o švýcarský nůž, který pro změnu vezl v autě řidič z povolání a otec dvou dětí a v autě jej vozil už dlouho před demonstrací a nebýt „preventivního zásahu policie”, vozil by jej dále. Z těchto zadržených věcí pan Hamáček sdílel na twitteru mimo jiné, že policie našla v autech legálně drženou zbraň s průkazem či teleskopický obušek - opravdu v dnešní době lidé už nemohou vozit v autě legálně držené věci? Podotýkáme, že tyto věci byly zabaveny z aut jedoucích do Prahy, nikoliv přímo od lidí, kteří by šli s těmito věcmi na demonstraci. Co se týče vlakových posádek, tak většina z nich byla hned po výstupu v Praze zdržována na nádraží, prohledávána, sepisována.

Před samotným vstupem na Staroměstské náměstí všechny účastníky čekalo několik důkladných prohlídek, sepsání OP, na několika stanovištích byli nahráváni příslušníky PČR. Co se týče osob aktivně se pohybujících ve fanouškovském prostředí, tak ty od začátku akce dbaly na dodržení opatření, obličej měly zakrytý roušku a postavily se bokem od ostatních za transparentem „Společně proti restrikcím”. Vyvarovaly se vulgárnímu zpívání, po proslovu jejich řečníka zapěly pouze „My chceme rozumnou vládu”. Náš řečník ve svém proslovu zmínil veškeré body, se kterými aktivní fotbaloví fanoušci nesouhlasí. Kromě bodů byl zmíněn také fakt, že právě fanoušci byli první, kdo během první vlny aktivně pomáhali první linii, ať už s dodávkou roušek, dezinfekcí, tak pomocí pro rizikové skupiny. Po několika proslovech jsme pak byli informováni, že policie vyzvala k rozpuštění demonstrace. Bylo nám oznámeno, že náměstí máme opustit z bezpečnostních důvodů pouze omezeným počtem ulic. Najednou teda asi bylo úplně jedno, že se všech 2000 lidí narve na jedno místo, aby mohli vyjít z náměstí, najednou se na nějaká opatření nepohlíželo.

Během opouštění náměstí jsme zjistili, že několik z vyjmenovaných ulic, kterými se náměstí mělo opustit, bylo úmyslně zablokováno a policisté zde čekali na záminku k zákroku. Vzhledem k tomu, že v předních řadách rostlo napětí, rozhodli jsme se vyčkat stranou, bokem od ostatních účastníků, kteří se snažili dostat se z náměstí. V té chvíli svou roli zahráli nastrčení policejní provokatéři, kteří na několika různých místech začali nabádat dav ke konfliktu - skrytí policisté házeli plastové koše na své kolegy z pořádkové jednotky, nastrčená policistka dala před davem facku jednomu z demonstrantů, policie provedla první zákrok, naběhla do davu, část nastrčených provokatérů se za nimi schovala a následně nastoupili do policejních aut a odjeli. Jiní provokatéři si vytáhli pásku policie, vzali do rukou teleskopické obušky a začali konflikt ještě více nafukovat. K zlomovému bodu došlo ve chvíli, kdy policie užila rozbušek poblíž kostela Sv. Mikuláše - v té chvíli se za obyčejné lidi šli postavit i lidé z našeho prostředí. Došlo k několika vzájemným útokům, kdy policii rozhodně nešlo o to rozehnat dav a uklidnit situaci, jako spíše o to vyburcovat dav před televizními kamerami k dalším náběhům. Následně policie zablokovala zepředu jednu z ulic, kterou se dalo náměstí opustit a zezadu najela s vodním dělem, které začalo stříkat po účastnících. Všichni, co se v této ulici, která předtím byla jednou z mála částečně průchozích, nacházeli, tak zůstali zablokováni a došlo k zadržování a dalšímu sepisování všech lidí, co se v ulici nacházeli. Během této situace došlo i k momentu, kdy jeden ze zasahujících policistů bere Českou národní vlajku jednomu z demonstrantů a kope do ní, což je zachyceno na videu stejně jako další provokace ze strany PČR. V současné chvíli nebylo proti žádné osobě aktivně se podílejících na fotbalových aktivitách vznešeno žádné obvinění.

Distancujeme se tedy od jakéhokoliv spojování s vyvoláním konfliktu či se skutečností, že jsme se do Prahy přijeli pobít. Zároveň nesouhlasíme s výroky pana Hamáčka a později i pana prezidenta Zemana o „zvládnutém zásahu a o jeho přiměřenosti”, jelikož došlo k absolutnímu fiasku ze strany policie. Je pro nás nepochopitelné, že se něco takového může dít v demokratické společnosti, a ještě pod záštitou vlády a dalších ústavních představitelů naší země.

Fotoreport ze včerejší (18.10.2020) demonstrace v Praze.

Jak to celé začalo? Video napoví (zvuk!)

Q&A

Kdo nedělní akci pořádá?

Za akcí stojí aktivní české fanouškovské skupiny.

Jakou má akce spojitost se spolkem HON?

Žádnou, spolek nám pouze propůjčí prostor k vyjádření svého názoru. Jednáme z vlastní iniciativy, distancujeme se od jakékoliv politické podpory i jakékoliv spojitosti s různými spolky či organizacemi.

Na internetu můžeme nalézt různé zdroje informací o akci, co je důvěryhodné?

Organizátoři akce budou používat výhradně weby www.hooligans.cz a www.supporters.cz k předání dohodnutých informací. Pouze na těchto webech bude zveřejňováno oficiální info, které se váže k dané akci.

Jaký je účel akce?

Především chceme ukázat, že jsme se v současné těžké situaci dokázali semknout, zahodit klubovou příslušnost a společně dokážeme poukázat na problémy, ve kterých naše země nyní je. Je na nás, abychom dali najevo náš nesouhlas.

Můžu vzít na akci i manželku a děti?

Samozřejmě, uvítáme kohokoliv, kdo s námi sdílí tento názor. Jedná se o pokojnou protestní akci.

Co si vzít na akci s sebou?

Černý outfit, roušku a uvítáme také státní symboly, především pak naše státní vlajky. Byli bychom rádi, kdyby se co nejvíce omezilo užívání symbolů klubových, dále pak doufáme, že se na akci neukáží osoby pod vlivem většího množství alkoholu, které akorát tak mohou udělat ostudu.

My, aktivní fanoušci, především z fotbalového a hokejového prostředí, bychom rádi ukázali, že v nejtěžších chvílích dokážeme i přes veškerou klubovou rivalitu stát jeden vedle druhého. Dát najevo náš jednotný postoj na současnou situaci, kdy:

Ačkoliv si budeme vždy stát za tím, že se sportovní utkání mají hrát primárně s fanoušky, musíme vyjádřit podporu klubům, které vynaložily nemalé prostředky, aby se mohla utkání odehrát - znamenalo to každotýdenní testování, omezení kapacity, zavedení speciálních opatření. I přesto jim bylo znemožněno pokračovat v již rozehraných sezónách. Žádáme tedy po vládě, aby se co nejdříve zahájila jednání s kluby o kompenzaci. Je pro nás nepředstavitelné, aby se média předháněla v hrozivějších zprávách, manipulují s lidmi, čísly, které neukazují v kontextu a šíří paniku. Žádáme tedy po médiích, aby v těchto těžkých chvílích dokázala naše obyvatelstvo více zklidnit než panikařit. A více než se soustředit na vlastní čtenost a prodej, se zaměřit na blaho národa. Absolutně nesouhlasíme s nesmyslnými nařízeními vlády, která jsou oznamována, jako na běžícím páse, bez jakýchkoliv podkladů a většina z nás ani nemá možnost se těmto opatřením přizpůsobit. Jedná se o obrovskou chybu vlády, která po půl roce, kdy se měla čas na tolik zmiňovanou „druhou vlnu” připravit, není schopna dnes prezentovat žádné vize do budoucna, jakýsi manuál, s čím můžeme podle křivky s počtem nakažení počítat a podobně. V současné chvíli neexistuje žádná informační kampaň, která by občanům srozumitelně oznámila, jaká nová opatření jsou zaváděna v platnost. Neexistuje jednotná platforma, kde by bylo vše jednoduše a graficky vysvětleno. Nejlepší vládní informační kanály jsou paradoxně instagramové a twitterové účty jednotlivých členů vlády a parlamentu. Abychom na tyto body upozornili, rozhodli jsme se na neděli, 18. října, uspořádat pokojnou protestní akci. Vzhledem k tomu, že už bychom nestihli zařídit povolení, bylo nám umožněno využít prostoru na akci pořádané spolkem HON, kterému tímto děkujeme za vstřícnost, avšak zároveň bychom rádi oznámili, že naše činnost nemá ŽÁDNOU spojitost s jakýmkoliv spolkem či dokonce politickou organizací, nejsme žádnou politickou stranou podporováni a jedná se čistě o naši iniciativu.

Akce bude naší jedinečnou příležitostí ukázat naši soudržnost, proto apelujeme na všechny účastníky, aby k akci přistupovali s vzájemným respektem.
V NEDĚLI VŠICHNI V ČERNÉM! BEZ KLUBOVÝCH SYMBOLŮ! SRAZ 14:00 STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ

Pod následující text se podepisují zástupci táborů:

Sparta Praha

Bohemians Praha

Zbrojovka Brno

Baník Ostrava

Viktoria Plzeň

SFC Opava

FC Zlín

1. FC Slovácko

Sigma Olomouc

FK Pardubice

FK Teplice

Slovan Liberec

FK Jablonec

Akci podporují:

Baník Ostrava, Sigma Olomouc, Sparta Praha, Viktoria Plzeň, Dynamo České Budějovice, Bohemians 1905, Pardubice a další!

CHULIGANI Z BAZALŮ VYZÝVAJÍ VŠECHNY ČECHY K ÚČASTI NA PROTESTU PROTI TOTALITNÍM NAŘÍZENÍM! 18.10.2020 - 14:00 - PRAHA, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ! SDÍLEJ! PODPOŘ! A PŘIJĎ!

Akci podporují aktuálně 12.10.2020:

Praha - Sparta (Letenští, Sparta Hockey Supporters), Bohemians (BHS), Žižkov (Žižkováci)

Brno - Ultras Brno, Orthodox Fans Brno, Ultras Kometa

Ostrava - Chuligáni z Bazalů, Porubáci, Vítkovičáci

Plzeň - Sektor P, Škodováci

Liberec - Chaotix

Olomouc - Ultras Sigma

České Budějovice - Ultras Budweis

Hradec - Königgrätz Patriots

Pardubice - Pardubická Omladina, Ultras Pardubice

Zlín - Ultras Zlín

Most - Ultras 1909, Supporters from Most

Jihlava - Jihlaváci

Teplice - Morgan Commando, Sektor 15

Karlovy Vary - Lázeňáci

Jablonec - Gablonz Juniors/Ultras Jablonec

Mladá Boleslav - Factory Youngsters, Boleslavská smečka

Přerov - Zubr Gang Přerov Třinec - Oceloví maniaci

Sokolov - Uhlobaroni

Na tento zápas se domlouváme už nějaký ten pátek zpět s vidinou nějakého toho soupeření i na tribunách. Kladno jako jeden z mála v Divizi B má aktivní fanoušky. A co si budem v Kladně bylo vždycky o zábavu postaráno. Pár dní před zápasem nějaký píčus ve vládě vyhlásil opět nouzový stav a s tím přichází trošku nejistoty jestli se vůbec bude hrát. Pro nás uzavření stadionu neznamenalo žádnou překážku a fandit pojedeme tak jako tak. V den zápasu se scházíme v brzkých ranních hodinách, pořizujeme osvěžení na cestu a vyrážíme směr Kladno. Na místě se nás schází slušný počet za což vděčíme do Jablonce a Liberce a každému kdo dojel i přes zavřený stadion a nepříznivé počasí. Po obsazení brány u sektoru hostí se začínají sjíždět i policejní orgány a první buzerace, že se moc shlukujeme a že nějaký nařízení vlády a podobný nesmysly. Neřešit fandíme co to jde a hráčům vytváříme domácí prostředí (viz. Kladenský deník "Paradoxem zápasu bylo, že ač na něj nesměli diváci, byla tady asi nejhlučnější atmosféra za poslední dobu ...") O poločase se pár lidí snaží osobně kontaktovat s domácími na nějaké té srandě ale bez úspěchu. O nějaký ty šrámy jsme se postarali sami během zápasu. Nejvíc za zmínku stojí 12 stehů na ruce od plechového oplocení stadionu. Fandilo se celý zápas za občasného odpálení nějaké té pyrotechniky. Před koncem zápasu odpalují Pyro i domácí. Což na chvilku přerušilo zápas díky dymovnici. Před koncem zápasu domácí inkasují dvě branky a radost z vítězství chceme oslavit společně s hráči jak se patří na tribunách. Jeden z hostů trávil léto v Bradavicích a za pomoci čar a kouzel Alohomora otevřel jednu z bran. Tím se naskytla možnost se podívat na tribunu a dát o sobě vědět Corona, neCorona což se nelíbilo místním mozkomorům z řad security a policie jen místo kouzelnických hůlek dostalo pár lidí masáž teleskopickým obuškem. Ve finále 3 zadržení, převezení na služebnu a následně propuštení. Děkovačka s hráči už proběhla bohužel zase přes plot. Nakonec chceme ještě jednou poděkovat za podporu do Jablonce a Liberce a každýho kdo vůbec jde čumět na fotbal i přes zavřený stadiony. Náš svět nezničíte.

Dále jsme prijali chacharskou výzvu a rádi podpoříme protest proti totalitním nařízení vlády 18.10. na Staroměstském náměstí v Praze ve 14:00. Most se toho nebojí. Btw.: za zmínku ještě stojí buzerant ve žlutý vestě co furt provokoval u našeho sektoru a následně si z dvaceti týpku vybere jedinou ženskou kterou povalí na zem a kleci na ni na mokrý zemi. Fakt potlesk blbečku...ale na security v Kladně jsme už tak nějak zvyklí...S.O.B.

CHULIGANI Z BAZALŮ VYZÝVAJÍ VŠECHNY ČECHY K ÚČASTI NA PROTESTU PROTI TOTALITNÍM NAŘÍZENÍM! 18.10.2020 - 14:00 - PRAHA, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ! SDÍLEJ! PODPOŘ! A PŘIJĎ!

A1A - krajský přebor

ZÁPLOŤÁCI s transparentem Prymula = veličenstvo kat! Zakázali hrát a zpívat. Karel Kryl. Doplněný ohněma.

Tento rok by jedna z nejdéle fungujících chuligánských skupin v té době olomoucká Hooligans Hovada Zubr (HHZ) oslavila 21 let na scéně, bohužel tato skupina v roce 2014 (přesně 9.10.2014) ukončila svou činnost. Fungovala dlouhých 15 let

 

Zde článek z hooligans.cz rok 2013:

Hooligans Hovada Zubr ´98 (profil skupiny k 15.výročí založení):

Skupina Hooligans Hovada Zubr (HHZ) je v současnosti jedinou čistě chuligánskou skupinou v Olomouci a letos oslavila své 15. výročí. Název skupiny je odvozen od stejnojmenné pivnice Zubr, kde se scházela skupina skalních fans a skrz jejich kontroverzní chování byla označena jedním ze zakladatelů jako Hovada. Legendární hláška my jsme Hovada, Hovada ze Zubra proběhla cestou z pohárového utkání v Marseille na podzim roku 1998. Od té doby se skupina prezentovala jako Hovada Zubr.

První provizorní vlajka byla v té době lebka se skříženými hnáty s jednoduchým nápisem Hovada ze Zubra. V roce 1999 dostala reprezentativní podobu modrobílé zástavy s ostrým písmem, která byla bohužel zapomenuta ve vlaku po výjezdu na Slavii roku 2003.

Chachaři:

Připojili jsme se k akci #wemakeevents a spustili takzvaný červený poplach. Jen reflektory jsme vyměnili za věc, kterou mají fotbaloví fanatici v rukou nejraději. Pořádáme "akce", aby fotbalové tribuny žily ultras kulturou. Je jen na nás jak dlouho zůstane při životě, protože fotbal bez fanoušků není ničím.

P.S.: Dokud se zpívá, ještě se neumřelo.

Additional information