"Príslušníci národnej protiteroristickej jednotky NAKA v súčinnosti s ďalšími útvarmi polície v celkovom počte 150 policajtov vykonali v okrese Dunajská Streda 31 prehliadok (17 domových, 14 iných priestorov) v súvislosti s extrémistickou trestnou činnosťou." Razie se týkala skupiny "Felvidéki Harcosok Dunaszerdahely"

Additional information