Report z nášho pohľadu: Pri nedávnom stretnutí zástupcov ekíp Slovanu a Spartaku Moskva (The Union) dostávame návrh na spoločné meranie síl. Výzvu Unionu prijímame a pri najbližšej návšteve tejto poprednej ruskej ekipy v Bratislave organizujeme stretnutie v počte 30/30. Za známeho pokriku "RFH" vbiehame do seba a nasleduje tvrdý stret, v ktorom sa prejavuje prevaha Moskovčanov, najmä z hľadiska skúseností a taktiky. Cca po minúte tvrdého boja si zaslúžené víťazstvo pripisuje ekipa z Moskvy. Za vzájomného potlesku a tradičného pozdravu spoločne opúšťame dobre vybrané miesto na grillparty. Ďakujeme našim bratom do Brna, ktorí nás prišli podporiť v počte 6 osôb ako aj nášmu súperovi za férový boj a cennú skúsenosť do budúcnosti.

 

-USP-

Fotka ekipy Slovanu a Brna v článku

 

Fotka slovan+brno po bitce

Additional information