My, dolu podpísaní priaznivci futbalových klubov Slovenska, obraciame sa na vedenie Slovenského futbalového zväzu, aby naplnilo ním proklamované heslo „Spojme sa pre futbal“ a často používanú vetu „Futbal sa hrá pre fanúšikov“ a podniklo kroky na legalizáciu pyrotechniky stanovením pravidiel jej bezpečného používania na dotváranie motivujúcej športovej atmosféry na našich futbalových štadiónoch.Uvedomujeme si, že musia byť nastavené presné a kontrolovateľné pravidlá a podmienky na jej bezpečné použitie. Na ich tvorbe a uvádzaní do praxe sme pripravení aktívne sa podieľať prostredníctvom Asociácie fanúšikov Slovenska a v nej združených fanklubov.Túto petíciu pripravil Petičný výbor „Pyro nie je zločin“. Za petičný výbor sú splnomocnení konať Marián Galbavý (Trnava) a Martin Patoprstý (Bratislava). Petíciu môžu podpísať priaznivci starší ako 15 rokov. Petičné hárky môžu byť nezmenené kopírované. Podpísané hárky odovzdajte splnomocnencom na hociktorom futbalovom zápase v Trnave alebo v Bratislave. Môžete ich zaslať aj poštou na adresu: Asociácia fanklubov Slovenska, Hospodárska 69, 917 01 Trnava.

Petice zde

Additional information