Kazachstán, 6.3.2013: Na způsobilost terénu se pohlíží podle různých měřítek. Problematický rohový kop v Kazachstánu:

Additional information