Po množících se diskuzích na tomto webu nad otázkami souvisejícími s trestním právem, pravomocemi policistů či právy fans a podobnými tématy, jsme se pokusili sepsat jakési shrnutí a vysvětlení nejčastějších případů, se kterými se již běžně můžeme setkat při fotbalových zápasech a podobných aktivitách, a s jejich vazbami na platný právní řád České republiky. Ač se to nezdá, je to dost obsáhlý materiál, proto jej přikládáme volně ke stažení ve formátu pdf k tomuto článku...

Additional information